Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε.

ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ

Έχοντας στη διάθεσή της περισσότερα από 600 στρέμματα ιδιόκτητων, ενοικιαζόμενων και συνεργαζόμενων αμπελώνων στο Μέτσοβο, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο και στην Αττική, και με οινοποιεία στο Μέτσοβο, στην Ανάβυσσο και στη Νεμέα, η Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε. συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο δυναμικές ελληνικές οινοπαραγωγικές εταιρείες.

Επενδύει συστηματικά στους αμπελώνες της, στον τεχνολογικό εξοπλισμό των οινοποιείων της και στο ανθρώπινο δυναμικό της, και παράγει κρασιά από γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες.

Βασική αξία της εταιρείας είναι η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την παραγωγική της διαδικασία και η μη σπατάλη ανθρώπινων και φυσικών πόρων.

Συνειδητή επιλογή αποτελεί επίσης η ανάπτυξη μακροχρόνιων και έντιμων σχέσεων συνεργασίας με τους αμπελουργούς των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, όπως εξάλλου και η ευρύτερη συμμετοχή της εταιρείας στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού, τομέα στον οποίο έχει συμβάλει με τη δημιουργία πρότυπης οινοτουριστικής μονάδας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί ενεργά τον πολιτισμό και επιδιώκει τη συμμετοχή της τέχνης στα οινικά δρώμενα. Είναι ο βασικός χορηγός των δραστηριοτήτων της Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ και στηρίζει ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις άλλων φορέων.

ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Έχοντας στη διάθεσή της περισσότερα από 600 στρέμματα ιδιόκτητων, ενοικιαζόμενων και συνεργαζόμενων αμπελώνων στο Μέτσοβο, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο και στην Αττική, και με οινοποιεία στο Μέτσοβο, στην Ανάβυσσο και στη Νεμέα, η Κατώγι & Στροφιλιά Α.Ε. συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο δυναμικές ελληνικές οινοπαραγωγικές εταιρείες. Επενδύει συστηματικά στους αμπελώνες της, στον τεχνολογικό εξοπλισμό των οινοποιείων της και στο ανθρώπινο δυναμικό της, και παράγει κρασιά από γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες. Βασική αξία της εταιρείας είναι η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την παραγωγική της διαδικασία και η μη σπατάλη ανθρώπινων και φυσικών πόρων. Συνειδητή επιλογή αποτελεί επίσης η ανάπτυξη μακροχρόνιων και έντιμων σχέσεων συνεργασίας με τους αμπελουργούς των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, όπως εξάλλου και η ευρύτερη συμμετοχή της εταιρείας στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού, τομέα στον οποίο έχει συμβάλει με τη δημιουργία πρότυπης οινοτουριστικής μονάδας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία προωθεί ενεργά τον πολιτισμό και επιδιώκει τη συμμετοχή της τέχνης στα οινικά δρώμενα. Είναι ο βασικός χορηγός των δραστηριοτήτων της Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ και στηρίζει ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις άλλων φορέων.

Showing all 4 results